வேதாளம் மீண்டும் முருங்கை மரம் ஏறுகிறது, விஜய்க்கு மீண்டும் பாடம் புகட்டுவோம்vijay_vaettaikkaaran[படம் காணொளி] ஊரே எரிய மன்னன் பீடில் வாசித்த கதையாய் இருக்கிறது விஜய் மற்றும் விஜய் அன்ரனியின் கதை! 35 வருட கால விடுதலை வரலாறு அடித்து நொருக்கப்பட்டிருக்கிறது.
10 December 2009

Posted in Labels: |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails