இதோ சிங்களனே ஒத்து கொள்கிறான், பிரபாகரன் இன்னும் உள்ளார் என்று, இதோ சிங்கள ஆங்கில பத்திரிக்கையின் செய்தி


கூமுட்டை சிங்களன் முழி பிதுங்கி நிக்கிறான், கொஞ்சம், கொஞ்சமாக பிரபாகரன் இருக்கிறார் என்பதனை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான்.  தலையே பிச்சிகிட்டு அலையறான். பிரபாகரனை பார்க்கவும் முடியலை மாவீரர் நாளில், அவர் இறந்தும் போகவில்லை.

இதோ இந்த செய்தி சிங்கள ஆங்கில பத்திரிக்கையின் செய்தியும் அதில் வரும் பின்னூட்டங்கலூம் வருமாறு

Indian Court yet to be told of Prabakaran's death

 
CHENNAI: More than six months after the Sri Lankan government announced that the LTTE chief V Prabakaran had been killed, the information is yet to be officially conveyed to the TADA court hearing a part of the Rajiv Gandhi assassination case.

While Rajiv was assassinated in May 1991, a special court for TADA cases at Poonamallee near here convicted a total of 26 persons and sentenced them to death.

During the trial, the court, however, had to split the case in respect of three most important conspirators -- V Prabhakaran, Pottu Amman and Akhila.

The case of 26 convicted persons attained finality, with the Supreme Court confirming death for only four -- Nalini, Murugan, Santhan and Perarivalan -- while awarding life term for three others -- Robert Payas, Jayakumar and Ravichandran. That Nalini's death penalty was commuted into life term by the Tamil Nadu governor in 2000 is a different story.

The split case involving Prabhakaran and two others is still pending before the TADA court and it comes up for hearing periodically, only to suffer a long adjournment.

Meanwhile, in 1999, the Jain Commission of Inquiry, which probed the wider conspiracy behind the assassination, recommended the constitution of a Multi Disciplinary Monitoring Agency (MDMA) to go into other aspects of the conspiracy. It was also mandated to file progress reports.

Accordingly, more than 40 progress reports have been filed so far by the MDMA. The matter, which came up for further hearing on Friday, assumed significance because it was the first time it was taken up after the death of Prabhakaran.

When the special judge (incharge) Ananthakrishnan took up the matter on Friday, central officials filed a new progress report in a sealed cover, the contents of which were not known. As the proceedings too were held in camera, the media did not have access to that as well. The matter has now been adjourned to the third week of February 2010. (Times of India)

 Comments (22)  |   Article Viewers (2070)       Email to a friend
Share on Facebook Share on Twitter
Comments
Since there is NO DEATH CERTIFICATE ISSUED on the death of Pirabaharan, ARE WE TO BELIEVE PIRABAKARAN IS STILL ALIVE? Some LTTE'ers still believe he is ALIVE, may be possible !!!!!

 Posted By: Thomas
India is not convinced with any statement made by Lanka because of the proven manipulation and duplicity of our rulers.

 Posted By: uni
In fact many die hard pro LTTE supporters were expecting his 'Heroes Day' speech from where ever he is 'hiding' - even from the hell or heaven - but not to be!

 Posted By: TRUE LANKAN
Guys , Two things we should look at here, Prabakaran is stupid enough to stay in that area after all when the heavy fighting. If he had styed and died means he was heavily relying on his guns not other things as usual. If so , Tamil peoeple should reject him since he leade the war in his hands , killed all against him, gave a bad image to the world about our fighting, Killed Rajiv,Amirthaligam, Premedasa, Neelan and Inncoent Singhalse and Tamils who was aginst him. Do we want a ealam like that no way.Hope Sarath will lead the countrty and both communoties should learn to live equval partners ,thorugh the politcs and Media should take the repsonsibilty to turn this oppporunity .AJ -Syndey

 Posted By: aj
It is easy to find him. Sure he is in the hell with other two. But better not bring him back.

 Posted By: CO
It is easy to find him. Sure he is in the hell with other two. But better not bring him back.

 Posted By: CO
So Sri Lankan Govt. not sure their militery had killed Pirabharan, they wait until annual hero day speech.

 Posted By: Arthy
India is backing Ralapaksha family government. US is backing anti-Ralapaksha family government. Wait and see the drama.

 Posted By: Mayu
The cat is still inside the bag. Sometimes it might jump out depending on to what leangths the fued between MR and SF will be streatched.

 Posted By: Gamini Dullewe
Wishfull thinking of TIGER SUPPORTERS. There are tamils who like to live peacefully.

 Posted By: Sundaram
What a joke, When Karuna had identified the dead body. The man who knew him best.The court should summon him.

 Posted By: Murali
Is it such a difficult thing to issue a death certificate. Any corrupt Grama Sevaka can do it for a few rupees!

 Posted By: Calistus Jayatilleke
Dear sir please checked from sonia. and her congress hero.

 Posted By: DPL
are you all know that today is a decision day for the many... coz today is 27/11 .. over the years VP used to address tamils and tamil eelam..so, most probably by monday GoSL will issue the certificate, if VP not address the nation.. Game over!

 Posted By: Kj
It is not about the question whether VP is still or alive. It is all about how the government treats the minorities, and the solution given to them to live peacefully without any oppression. If it is so, even if VP revives back with full force, the Tamils would never support him. If the government fails to change its current policies, there will be another revolution with or without the intervention of VP. Then there will be worthless for the brave soldiers who sacrificed their lives for the sake of our mother land.

 Posted By: S.Perera
Not a SURPRISE at all!!!Indian courts are similar to Srilanka.Cases are prorogued as usual.May be they have more important cases to handled other than this!!!!

 Posted By: ajith
Does not thye non-issuiance of death certificate proof something!!!!! Only people with brains could understand this.

 Posted By: Kugan
Can anyone say what the government did with the body, if killed, of V.P.? People have the right to know the entire story of this episode! Why is this cover-up? S.Parameswaran

 Posted By: S. Parameswaran
PRABAKARAN IS NOT DEAD. HE IS ALIVE AND WELL LIVING OVERSEAS. ONE CAN'T ISSUE DEATH CERTIFICATE WHEN ONE IS STILL ALIVE. INDIA VERY WELL KNOWS ABOUT PRABA'S EXISTENCE.INDIA IS PLAY ACTING.

 Posted By: kamara SS
Sri Lankan government has officially informed the Indian government with a death certificate to conform Tiger chief's death. It is the Indian government has to advise the TADA court. However, the Indian newspaper has not disclosed what was in the sealed envelope delivered to the court - IT SHOULD BE THE DEATH CERTIFICATE. Anybody expecting him to be alive is nothing but stupidity!

 Posted By: TRUE LANKAN
Why the govnt cant issue a death certificate to confirm that prabakaran is dead.So many people claiming credit for defeating LTTE, but still no know actually prabakaran 's death.India still required a death certificate write of the case against Rajiv Gandi death.Who is responsible for the certificate? India or Sri Lanka? world is watching what is happening now.Dont try to fool the public sort this issue as early as possible.

 Posted By: zainul-AMC
At last someone like S.Perera is talking sense!!!

 Posted By: nandasena

Posted in Labels: |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails