யாழ் மீது புலிகள் தாக்குவார்களா?

http://www.yarl.com/forum3/index.php?showtopic=47643

சுனாமி வர முதல் கடல் நீரை நன்றாக உள்ளிழுக்குமாம். அது போல உள் இழுக்கப்பட்ட சிங்களப்படைக்கு என்ன நடக்கப் போகிறதென்று வெகு விரைவில் தெரிய வரும்.

Posted in |

1 comments:

  1. ஆட்காட்டி Says:

    நடக்குமா?

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails