கருணாநிதி அவர்களே, கொஞ்சம் இந்த ரிப்போர்ட்டை பாருங்க

இன்று உலகமே இலங்கையின் நடப்பது மனித பேரவலம் என்று சாடியுள்ளது, நீங்கள் அதுவும் ஒரு தமிழனாக இருந்துட்டு 500 கோடி அள்ளி கொடுக்கிறது, அனைத்து எம்.பி. களை அனுப்பி நாடகம் ஆடுவது உமக்கே நியாயமா.


இலங்கை அரசு குறித்து ஒரு அறிக்கை கூட விடமுடியாத உம்மால், நீர் எல்லாம் ஒரு தமிழன் என்று சொல்லவே நா கூசுகிறது அய்யா. பதவியின் மேல் உள்ள ஆசையா, அல்லது தமிழர்களின் மேல் உள்ள உமது வெறுப்பா ஏன் இந்த கொடுமையினை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்.

ராசபக்சே அழைத்தற்க்காக உடனே செல்லும் நீர், உண்மையான தமிழனாக இருந்தால் என்ன சொல்லி இருக்க வேண்டும், முதலில் எம் தமிழின மக்களை முள்கம்பி பின்னால் இருந்து விடுதலை செய்யுங்கள் அப்புறம் அவர்களை அவர்கள் சொந்த இடத்தில் சென்று சந்திக்கிறோம் என்று.
Report Shows Need for International Investigation
OCTOBER 22, 2009

The US State Department report should dispel any doubts that serious abuses were committed during the conflict's final months.

Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch

(New York) - A US State Department report on possible violations of the laws of war in Sri Lanka made public on October 22, 2009 shows the need for an independent international investigation, Human Rights Watch said today. The report details violations of the laws of war committed by both government forces and the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) from January through May 2009.

"The US State Department report should dispel any doubts that serious abuses were committed during the conflict's final months," said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. "Given Sri Lanka's complete failure to investigate possible war crimes, the only hope for justice is an independent, international investigation."

The Office of War Crimes Issues of the State Department prepared the report on possible war crimes committed during the final months of the 26-year-long civil war between the Sri Lankan government and the LTTE, which ended in May with the LTTE's defeat. The report details alleged incidents of LTTE child recruitment, government and LTTE attacks on civilians and civilian objects, killings of captives or combatants by government forces, enforced disappearances by government forces and government-supported paramilitaries, and severe shortages of food, medicine, and clean water for civilians trapped in the war zone.

The report was presented to Congress on October 21 and was released today on the US State Department website.

The report was mandated by the 2009 Supplemental Appropriations Act. The act directed the secretary of state to submit a report "detailing incidents during the recent conflict in Sri Lanka that may constitute violations of international humanitarian law or crimes against humanity, and, to the extent practicable, identifying the parties responsible."

The act further instructed the US government to withhold financial support from Sri Lanka, except for basic human needs, unless the Sri Lankan government respects the rights of internally displaced persons, accounts for persons detained in the conflict, provides access to affected areas and populations for humanitarian organizations and the media, and implements policies to promote reconciliation and justice.

Human Rights Watch's own research into the fighting found that both sides repeatedly violated the laws of war. The LTTE used civilians as human shields, employed lethal force to prevent civilians from fleeing to safety, and deployed their forces in densely populated civilian areas. Government forces indiscriminately shelled densely populated areas, including hospitals. Both parties' disregard for civilian life resulted in thousands of civilian casualties. Because independent observers, including the media and human rights organizations, were denied access to the war zone, detailed information on violations of the laws of war by both sides has been limited.

Human Rights Watch has repeatedly called upon the United Nations and member nations of the Security Council and the Human Rights Council to establish an independent international investigation into allegations of laws-of-war violations. The Sri Lankan government has promised to ensure accountability through domestic inquiries. For example, in a joint May statement, President Mahinda Rajapaksa and the UN secretary-general, Ban Ki-moon, underlined the importance of an accountability process for addressing violations of international law and stated that "[t]he Government will take measures to address those grievances." In the five months since the war ended, however, no investigations have taken place.

"Concerned governments should use the US State Department report as a clarion call for an international investigation," said Adams. "There are no more excuses for inaction."

Posted in Labels: |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails