இலங்கை விரைவில் பிரிவதே நல்லது தமிழர்களுக்கும், சிங்களவர்களுக்கும்

இத்தனை தமிழின கொலைகளுக்கு பின்பும் இலங்கையில் ஒன்று பட்ட நாடாக இருப்பது என்பது நடக்காத காரியம். தமிழர்களுக்கு என்று ஒரு அரசு இருந்தது ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு முன்பு, தமிழர்களின் காலாச்சரம், கலை யாவும் தனிப்பட்டவையே. எங்கிருந்தோ வந்த ஒரியர்கள், தமிழர்களை அடிமைபடுத்த நினைப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம். நாங்கள் என்ன உங்களின் இடத்தையா கேட்கிறோம், தமிழனின் நிலம் , எங்கள் மூதாதையர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட நிலத்தைதானே கேட்கிறோம்.

ஒண்ட வந்த பிடாரி ஊர்பிடாரையை விரட்டியது போல எங்களை ஏன் விரட்டுகிறிர்கள் தமிழர்களை அது அவர்களின் சொந்த மண்.

நீங்கள் தமிழனை கொல்லவும் வேண்டும், தமிழனும் உங்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதில் எந்த நியாயமும் இல்லை.


நாங்கள் இந்தியா அனைத்து இனங்களும் ஒன்றாக இருக்கிறோம், உங்களை போல் நாங்களும் ஒரு இனத்தை கொன்று கொண்டிருப்போமானால், அவர்களும் போராட ஆரம்பித்திருப்பார்கள் தனி நாடு வேண்டுமென்று. அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு வாக்கெடுப்ப்பு நடத்தி வேறு நாடாக கொடுப்பதை தவிர வேறு வழி கிடையாது. ஆனால் இந்தியா அந்த அளவுக்கு இல்லை உங்களை மாதிரி.

Posted in |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails