மகிந்த சிரிக்கட்டும் அது ஆணவ சிரிப்பு

இன்று சந்தோசத்தில் இருக்கும் சிங்களத்திக்கு ஒரு பாடல்


http://uk.youtube.com/watch?v=-e3UF1RvvFU


thanks
http://www.yarl.com/forum3/index.php?showtopic=49351

Posted in |

1 comments:

  1. Mike Says:

    இலங்கையின் சதியில் இந்த பாடலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது யூ.டியுப் ல் இருந்து.

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails