சமீபத்தில் நான் ரசித்த காமெடி உங்கள் பார்வைக்காக

Russell Peter is really good in Accent Type of comedies, indian born brilliant.

நிங்களும் ரசிக்கலாமே. நம்ம சின்னகுட்டி ஐயா வேறு நம்மை விட்டு போயிடுவேன் சொல்றாரு அதன் இந்த வீடியோ இணைப்பு. ஐயா திவா இது எதுவும் தப்பு இல்லையே.

Russell Peters was born in Toronto and grew up in Brampton, Ontario in Canada. He is Anglo-Indian. His father was born in Bombay and his mother was born in Calcutta. He has an older brother named Clayton who was also born in Calcutta.

Russell Peters - Outsourced (Part1)Russell Peters - Outsourced (Part2)Russell Peters - Outsourced (Part3)

Russell Peters - Outsourced (Part4)
Russell Peters - Outsourced (Part5)
Russell Peters - Outsourced (Part6)
Russell Peters - Outsourced (Part7)
Russell Peters - Outsourced (Part7)

Posted in |

1 comments:

  1. Indian Says:

    Russell Peters is a kiddo in stand-up comedy.

    Carlos Mencia is a king in this genre of comedy.

    Check it out...

    http://www.youtube.com/watch?v=esKwU3BrUfM

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails