விடுதலைப் புலிகள் மீதான தடை கருத்துகணிப்பு, வாக்கு நிலவரம் 10 feb 08 சரி 15% தவறு 80% தெரியாது 5% மொத்த வாக்குகள் 509

Posted in |

1 comments:

  1. pulliraajaa Says:

    அப்படியே இன்னுமொரு கருத்துக் கணிப்பையும் வெளியிடுங்க நைனா.
    நம்ம தமிழச்சி தமிழ்மணத்தை தவறாகப்பயன்படுத்துகிறாரா?

    புள்ளிராஜா

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails