உண்மையான போராட்டங்கள் தோற்கடிக்கப்படுவதில்லை

சில சமயம் எட்டப்பர்கல் அதை நடத்த விடுவதில்லை. அவர்களின் சுயநலமே பெரிதாக நினனப்பவர்கள்.

உனக்க்காவே உன் போன்ற துரோகிகளுக்காவே இந்த கட்டுரை, படிடா இதை, மனசில தட்டு தட்டுன்னு தட்டிக்கோ. அதில் உள்ள உண்மைகளை உணர்ந்து பார்.நானும் பல நாட்களாக பார்க்கிறேன், இவன் முழு நேர தொழிலாகவே வச்சிருக்கிறான் புலியெதிப்பு அப்படின்னு. டேய் வெண்ணை உனக்குதாண்டா இந்த கட்டுரை. நீ பணம் வாங்கிட்டு எழுதறதுக்கு இளிச்சவாயன் தழிழந்தான் கிடைச்சானா.

Posted in |

1 comments:

  1. தமிழன் தம்பையா Says:

    எந்த நாயும் , இனொரு நாய்க்குமேல் காலைத்தூக்கி மூத்திரம் பெய்யாது, ஆனால் இந்த நாய் மட்டும் தான் தன் இனத்திற்க்கு மேலாய் காலைத்தூக்கி மூத்திரம் என்ன மலமே கழிப்பான்.
    அவனுக்கு றோ கொடுக்கிறகாசுக்காக இப்படி இவ்வளவு எழுதுவான்.தமிழ் மணம் இப்படியான தமிழின விரோதிகளை தடை செய்யாமல் இருப்பது வருத்ததிற்குரியது.

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails