விடுதலைப் புலிகள் மீதான தடை கருத்துகணிப்பு, வாக்கு நிலவரம் 07 feb 08 சரி 16% தவறு 79% தெரியாது 5% மொத்த வாக்குகள் 405

Posted in |

1 comments:

  1. சுரேயா Says:

    ஈழம் வெல்லும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை.

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails