புலியெதிர்ப்பு கூறும் வரட்டு மார்க்சியம் என்பது எனன? கொஞ்சம் இந்த கட்டுரையை படிடா உனக்கு புரியும்.

புலியெதிர்ப்பு கூறும் வரட்டு மார்க்சியம் என்பது எனன? கொஞ்சம் இந்த கட்டுரையை படிடா உனக்கு புரியும். பணம் வாங்கிட்டாண்டா மறுபடியும், முதலில் தமிழீழ மக்களுக்கு போராடு. அவர்களை காப்பாற்று. அப்பபுறம் உன்னோட புலிசண்டையை வச்சிக்கோ.

நானும் பல நாட்களாக பார்க்கிறேன், இவன் முழு நேர தொழிலாகவே வச்சிருக்கிறான் புலியெதிப்பு அப்படின்னு. டேய் வெண்ணை உனக்குதாண்டா இந்த கட்டுரை. நீ பணம் வாங்கிட்டு எழுதறதுக்கு இளிச்சவாயன் தழிழந்தான் கிடைச்சானா.

Posted in |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails