குரி சொல்றவன் பரவாயில்லை போல

குரி சொல்றவன் பரவாயில்லை போல, அவனாவது ஒருத்தனுக்குதான் ஆப்பு வைப்பான்.


Posted in |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails